Head of Departments

Mr. Bhesh Raj Gautam
Mr. Bhesh Raj Gautam

Head - Corporate Credit
Location: Dillibazaar, Kathmandu

Mr. Shuka Dev Pahari
Mr. Shuka Dev Pahari

Head - Account & Treasury 
Location: Dillibazar, Kathmandu

Ms. Prakrity Shrestha
Ms. Prakrity Shrestha

Head - General Service Department (GSD)
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Dip Bahadur Raul
Mr. Dip Bahadur Raul

Head - Human Resource (HR)
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Dipendra Man Chui Chui
Mr. Dipendra Man Chui Chui

Head - Operations
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Prajan Pradhan
Mr. Prajan Pradhan

Head - Legal / Company Secretary
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Bal Ram Giri
Mr. Bal Ram Giri

Head - SME & Retail Banking
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Kundan Sharma
Mr. Kundan Sharma

Head - Risk Management
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Manoj Atri
Mr. Manoj Atri

Head - Loan Recovery & Automotive Loan
Location: Thamel, Kathmandu

Mr. Vishal Joshi
Mr. Vishal Joshi

Head - Information Technology & Card
Location: Tripureshwor, Kathmandu

Mr. Ashish Gyawali
Mr. Ashish Gyawali

Head - Finance & Reconciliation
Location: Dillibazar, Kathmandu